Mensen in de Filipijnen opnieuw getroffen door een zware Tyfoon!!

Steun ons bij de Hulp in de Filipijnen!!

Typhoon Kerst 2016..... Tyfoon Kerst 2016…..

Met kerst raasde de zware Tyfoon NINA pal over het eiland Marinduque in de Filipijnen, een grote verwoesting achterlatend.
De Gouverneur heeft de Noodtoestand uitgeroepen en 300.000 inwoners zitten zonder stroom en veilig drinkwater. Bijna all huizen zijn stuk of zwaar beschadigd.
Er is een klein lokaal team van Emda dat directe hulp kan bieden. Vooral onderdak en veilig drinkwater is een probleem.
Emda Nederland en Luxemburg hebben besloten samen 2 zwaar getroffen kleine dorpen nabij BOAC te helpen met herstel.
Dit in overleg met de lokale overheid en CBCP Nassa (Caritas Filipijnen), vooral van de woonhuizen, daken en watervoorziening.

Uw bijdrage hiervoor is van harte welkom. Hiermee wordt de mogelijkheid gegeven om rechtstreeks hulp te bieden aan de slachtoffers.
Met een kleine bijdrage kan reeds op verschillende manieren steun gegeven worden, dat onder supervisie van het lokale Emda team met vrijwillige hulp van de bewoners zal worden uitgevoerd.

Welkom op de website van Stichting Emda

Emda’s taak als NGO richt zich steeds meer op de Monitoring en Supervisie in de ontwikkelingslanden met de lokale Partners. Daarnaast wordt vaker steun geboden bij wederopbouw in rampgebieden.
Ook wordt ondersteuning verleend bij grensoverschrijdende maatschappelijke en sociale initiatieven binnen de EU en de eigen regio. Daarvoor is in toenemende mate financiële ondersteuning nodig om deze directe hulp te kunnen blijven uitvoeren. Hierbij hebben wij uw steun hard nodig.

Uw donaties zijn van harte welkom op onze centrale girorekening van de Stichting bij ING:
IBAN Nr.:                 NL58 INGB 0004 7295 69
BIC Code ING:        INGBNL2A

logo-partinStichting Emda is aangesloten bij de brancheorganisatie voor het particuliere initiatief in Nederland. anbi_logoStichting Emda is door de Belastingsdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). adb-logoDe Asian Development Bank (ADB) (de Aziatische Ontwikkelingsbank) is een regionale ontwikkelingsbank.