Noodhulp Rehab

Noodhulp en Wederopbouw Filipijnen

een kapel na de typhoon in Turda parochieOp 8 november 2013 werden de Filipijnen opnieuw getroffen door een zware Typhoon, die veel slachtoffers maakte en heel veel schade bracht.
Reeds begin december werd lokaal door Emda de eerste hulp verleend met Caritas en Mill Hill in Turda op Busuanga. Verder werd er toen een inventarisatie gedaan van de meest dringende hulp in deze getroffen regio, waar nog veel oorspronkelijke bewoners leven.
Van verschillende kanten zijn daarop donaties ontvangen om de slachtoffers in deze arme vissersdorpen op de kleine eilanden een eerste hulp te geven en te helpen om een nieuw bestaan weer op te bouwen.
De volgende stap is het herstel van diverse gebouwen voor de lokale gemeenschap, inclusief de veelal totaal verwoeste kapellen en dorpshuizen.

Hiervoor zijn financiën nodig en donaties hiervoor zijn van harte welkom.

U kunt uw bijdrage doen door overmaking op de rekening van de Stichting Emda bij de ING:

IBAN:   NL58 INGB 0004 7295 69

Onder vermelding van: Herstel vergeten vissersdorpen, Filipijnen.

De laatste jaren is begeleiding bij de wederopbouw na natuurrampen in het kader van noodhulp steeds meer het terrein van de Emda Organisatie geworden.
Met name met de Tsunami in 2004 heeft Emda veel ervaring opgedaan, dit na het afwerken van de Vuurwerkramp van Enschede 4 jaar eerder.
Recent verleent Emda veel steun in deze vorm in de Filipijnen, een land dat regelmatig wordt getroffen door rampen.

Schade op Agutaya tyfoon