Sociaal Fonds

De Stichting Emda kent enkele kleine specifieke doelfondsen ter ondersteuning van directe hulp in het veld. Het secretariaat van Emda Asbl in Luxemburg voert de controle hierover uit.

Hierdoor zijn de beheerskosten minimaal.

Sociaal Fonds Filippijnen

Studentenactie Mill Hill Seminarie sociale steun DSCN0629

Het Sociaal Fonds Filippijnen is enkele jaren geleden opgezet naar de doelstelling van de kleinschalige sociale initiatieven om tot steun te zijn voor sociaal zwakke gezinnen en met focus op de kinderen, ook gehandicapten, in de Filipijnen.
Dit is gebeurd in overleg met enkele sponsors om de continuïteit ook in de toekomst hiervan zeker te kunnen stellen.
Met name na de diverse Typhoons hebben veel slachtoffers hiervan het erg moeilijk, ook omdat veel werkgelegenheid tot het realiseren van inkomen ontbrak. Hierbij komt nu ook nog de Covid situatie.
Lokale vrijwilligers, in samenwerking met experts van Emda ter plaatse, zijn betrokken bij de bestedingen uit dit Fonds in de Filipijnen.

De doelstellingen van dit fonds worden binnenkort aangepast naar de huidige situatie in het land, waarbij vooral de focus zal liggen op directe support in de regio. Emda in Luxemburg zal hierbij de supervisie gaan voeren.

Fonds Support Micro Finance

Veel Sarisari Winkels (kleine kiosken) hebben grote schade van de recente Typhoons in de Filipijnen. Stichting Emda is bezig aan opbouw van een speciaal fonds tot steun van deze mensen om daarmee te helpen hen weer inkomen te laten genereren.
Ook in Fiji, na de laatste Cyclone en overstromingen, hebben deze kleine bedrijfjes het moeilijk.
De Organisatie werkt in dit Fonds in de Filipijnen samen met het PinoyME Fonds voor Micro Finance, PBSP en HSF (Hanns Seidel Foundation)
Terwijl in Fiji de lokale Emda Organisatie de bestedingen in de Pacific coördineert in samenwerking met lokale NGO’s.

Micro Waterfonds

Drinkwater voorzieningen in de kleinere eilanden in de Filipijnen zijn ronduit slecht van structuur en kwaliteit en vormen een gevaar voor ziektes vooral bij kinderen.
Op kleine schaal zal hulp worden geboden om dit te verbeteren. Het Fonds dient tevens als aanloop tot het aantrekken van subsidies voor verbetering van het drinkwater op lokaal niveau. Een eerste project in Marinduque in de Filipijnen is in voorbereiding.

Micro Solar Fonds

Recente initiatieven voor verbetering van lokale energievoorziening (off-grid) met hybride installaties zijn een groot succes.
Daarom is er een project gebonden fonds hiervoor opgezet, dat wordt geleid vanuit Luxemburg.
Een eerste opzet op de kleine eilanden in Palawan (Filipijnen) en op Marinduque is in voorbereiding.
Donaties hiervoor en Participatie hierin zijn van harte welkom.

Op aanvraag is meer informatie over deze kleine fondsen beschikbaar.