Disclaimer

De “Stichting Emda” en haar vrijwilligers doen hun uiterste best om zorg te dragen voor nauwkeurige, complete en up- to date informatie op de website. Ondanks dat uiterste zorgvuldigheid wordt betracht, kan “Stichting Emda”niet garanderen dat de informatie op haar website altijd correct en volledig is.

De “Stichting Emda”accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Aan de op deze website gepresenteerde informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Deze website kan links bevatten naar websites die door andere organisaties worden ontworpen en onderhouden. De juistheid en volledigheid van de op die websites gepresenteerde informatie kan “Stichting Emda” niet garanderen, alsmede informatie van derden in algemene zin betrekking hebbende op de “Stichting Emda”.

Ook kan “Stichting Emda” niet aansprakelijk gehouden worden de eventueel geleden directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, te vergoeden die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website. Dit geldt tevens voor eventuele ter beschikking gestelde programmatuur en/of bestanden en (on)bereikbaarheid van de website.

Copyright

De inhoud van deze site, inclusief de afbeeldingen, teksten, geluiden, gegevens en programmatuur is auteursrechtelijk door “Stichting Emda” beschermd en/of vallen onder de overeenkomstig geldende licenties c.q. overeenkomsten.

Het is niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de “Stichting Emda”.