Stichting EMDA helpt de bevolking op “vergeten” eilanden in de Filipijnen met een eigen Solar-Energie project.
Zij steunt hierbij de verbetering van de levensomstandigheden van deze arme lokale bevolking op deze eilanden.
Stichting EMDA doet dit om samen met de Caritas in de Filipijnen en de lokale parochies vooral plaatselijke duurzame energie te introduceren.

Om dit te kunnen uitvoeren is geld nodig en met uw bijdrage kunnen wij rechtstreeks hulp bieden.
Met een kleine bijdrage kan al veel worden gedaan.

Stichting EMDA heeft van Fair Trade Filipijnen een aantal originele handgemaakte “Jeepneys” gekregen voor donoren die een substantiële bijdrage aan het project leveren.

Doneren kan als volgt door overmaken naar:

IBAN: NL58 INGB 0004 7295 69, onder vermelding van Filipijnen

Hartelijk dank voor uw steun!

Origineel Jeepney Model

Zondag 19 november 2017 is het de Dag van de Armen!


In 2016 werd de dag voor de armen bekendgemaakt door Paus Franciscus en vindt dit jaar plaats op 19 november.

Het thema dit jaar is “Liefde niet in woorden maar daden”.

Aan het initiatief wordt mede aandacht gegeven door de Caritas en betrokken orgnisaties zoals Stichting Emda.

Zondag 1 oktober is het de Europese dag van de Stichtingen en Donoren, waarmee het sociale belang van deze Organisaties naar voren wordt gebracht.
Naar aanleiding hiervan willen wij aandacht schenken aan de goede doelen van de Stichting Emda.
Met name de hulp in de Filipijnen met wederopbouw, de steun aan de gehandicapten en sociaal zwakkeren in het land.
Maar ook de hulp in eigen land en regio met initiatieven op het gebied van natuur, milieu en solar energie.
Wij zijn trots op hetgeen door de Stichting Emda is bereikt tot nu toe en bedanken de gulle gevers hiervoor.

Mocht U de Stichting Emda willen steunen, dat kan !!

Via een donatie op onze projectenrekening bij de ING: IBAN NL58 INGB 0004 7295 69

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

 

Steun ons bij de Hulp in de Filipijnen!!

16.03.2017

  Met kerst raasde de zware Tyfoon NINA pal over het eiland Marinduque in de Filipijnen, een grote verwoesting achterlatend. De Gouverneur heeft de Noodtoestand uitgeroepen en 300.000 inwoners zitten zonder stroom en veilig drinkwater. Bijna all huizen zijn stuk of zwaar beschadigd. Er is een klein lokaal team van Emda dat directe hulp kan […]

Lees meer →

Opzet Initiatieven van Stichting Emda in Noord Deurningen en de Regio met Oranje Fonds Collecte

19.05.2016

  Fondsen voor Opzet Wandelroute met Groen rondom de oude Slipbaan en sociale initiatieven in de Regio.   Het restant van eerdere initiatieven en een klein gedeelte van de opbrengst van de collecte in Noord Deurningen uit 2016 is bestemd om een project voor een Wandelroute rondom Noord Deurningen en betere groenvoorziening rondom de oude slipbaan […]

Lees meer →

Help slachtoffers in de Filippijnen

16.12.2015

Mensen in de Filippijnen opnieuw getroffen door een zware Tyfoon!!. De laatste 2 dagen is er de tyfoon Melor (in de Filipijnen Nona genoemd) over de Filipijnen met grote verwoesting. Grootscheepse evacuatie van meer dan 800.000 personen heeft veel doden voorkomen. Toch zijn er inmiddels 12 slachtoffers. Grote delen van Luzon en Manilla staan onder […]

Lees meer →

Hulp aan de arme bevolking in het noorden van Palawan, Filipijnen

08.12.2014

    Eind 2014 werden De Filipijnen opnieuw getroffen door een zware Tyfoon.  Gelukkig is de schade meegevallen en zijn er tot nu toe weinig slachtoffers te betreuren, mede door grootschalige evacuaties uit risicogebieden. Het eiland Panay in de Visayas is grotendeels gespaard gebleven doordat de storm van richting veranderde. Speciale ondersteuning wordt door Emda […]

Lees meer →

Wederopbouw Filippijnen

30.07.2014

Met de afsluiting van het gehandicaptenproject in Iloilo is er ook een eind aan de campagne met Cordaid/Vastenaktie. Stichting Emda is sinds de Typhoon Haiyan zoveel schade en slachtoffers bracht actief bezig met ondersteuning van de wederopbouw in rurale gebieden waar de grote organisaties nog geen hulp bieden. Verschillende lokale vrijwilligers zijn actief om, samen […]

Lees meer →

Waterproject Marinduque

30.07.2014

Sinds de laatste natuurrampen, die ook veel schade bracht in Marinduque, vormt de drinkwatervoorziening ter plaatse een groot probleem. Met regelmaat is er geen drinkwater beschikbaar in de dorpen rondom Boac en moeten de mensen midden in de nacht water opslaan voor gebruik daags. Dit is een onhoudbare situatie vooral voor gezinnen met kinderen en voor […]

Lees meer →

Doelfondsen

30.07.2014

Na de vakantie periode zal een speciale directe fondsenwerving worden gevoerd, waarbij op directe wijze potentiële donors zullen worden benaderd. Mogelijk zal dit gebeuren in samenspraak met enkele andere gelijkgezinde NGO’s voor het PI.

Lees meer →