Opzet Initiatieven van Stichting Emda in Noord Deurningen en de Regio met Oranje Fonds Collecte

 

Fondsen voor Opzet Wandelroute met Groen rondom de oude Slipbaan en sociale initiatieven in de Regio.  

Het restant van eerdere initiatieven en een klein gedeelte van de opbrengst van de collecte in Noord Deurningen uit 2016 is bestemd om een project voor een Wandelroute rondom Noord Deurningen en betere groenvoorziening rondom de oude slipbaan op te zetten. De rest van de opbrengst uit de collecte in Noord Deurningen in 2016 besteedt het Oranje Fonds zelf aan andere sociale initiatieven in Overijssel.
Samen met andere organisaties en instanties uit de regio zal Stichting Emda de plannen verder uitwerken om zo tot gezamenlijke projecten te komen met een brede draagkracht en diverse financieringsbronnen. Donaties en bijdragen hiervoor uit het bedrijfsleven en de private sector zijn van harte welkom.
De contactgegevens staan elders op de website.

Het Oranje Fonds helpt in heel Nederland stichtingen en verenigingen om extra lokale hulp te bieden op sociaal en maatschappelijk terrein. Stichtingen en verenigingen zijn de sociale lijm van onze samenleving. Zij bestrijden eenzaamheid en geven kwaliteit aan het leven. En daar is altijd extra geld voor nodig. Het Oranje Fonds helpt hen daarbij en we hopen dat ook veel mensen hieraan willen bijdragen.
Het Oranje Fonds steunt sociale organisaties in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn als beschermpaar nauw betrokken bij het Fonds.

anbi_logo

Vorig bericht:

Volgend bericht: