Bestuur

Organisatiestructuur
De Stichting Emda kent een kleine vlakke organisatiestructuur, met naast een vertegenwoordiger uit Nederlandse maatschappelijke kringen, ook een vertegenwoordiger vanuit het interne Netwerk van Emda, Luxemburg.

De voorzitter P.J. IJben, kent de sector op zijn duimpje, met meer dan 25 jaar ervaring op het terrein van ontwikkelingssamenwerking.
Het secretariaat en penningmeesterschap is in handen van Emda Asbl., dat tevens fungeert als controle voor de doelfondsen.

Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar activiteiten. De Organisatie werkt uitsluitend met vrijwilligers die geen salaris ontvangen. Alleen de onkosten worden vergoed.

Jaarverslag
Hier kunt u het Beknopt Jaarverslag 2016 downloaden
Hier kunt u het Beknopt Jaarverslag 2015 downloaden
Hier kunt u het Beknopt Jaarverslag 2014 downloaden

Jaarrekening RJ650
Download hier de Jaarrekening RJ650 2015-2016
Download hier de Jaarrekening RJ650 2014-2015

Beleidsplan
Download hier het St. Emda ANBI Beleidsplan 2016-2018