Netwerk

De Stichting Emda is een voor Nederland erkende ANBI en daardoor vrijgesteld van belastingafdracht. Alle donaties zijn daardoor aftrekbaar bij de belastingen.

De Organisatie is nauw verbonden met het Emda Netwerk in Luxemburg, dat ook actief is in de diverse ontwikkelingslanden. De organisatie in Luxemburg heeft al sinds 1990 de status van een ANBI. Zij richt zich met nadruk op kleinschalige initiatieven (PI) bij ontwikkelingshulp en grensoverschrijdende samenwerking in de EU. Ook begeleidt zij andere kleinschalige NGO’s met professionele projectopbouw.

Zie hier het Organigram.