Ontwikkelingslanden

Filippijnen
Bouw Prothese Center, Iloilo en Fonds Sociale Ondersteuning Filippijnen

2013-06-18 MSN casting childDit succesvolle Vastenaktieproject was onder supervisie van Stichting Emda een gezamenlijk initiatief van Stichting Loop en werk, Parochieverband Lumen Christi, Walk and Work Foundation en met steun van Mill Hill Filippijnen en Cordaid.

De directe wijze van begeleiding en de motivatie, zowel in de Filippijnen, alsook in Nederland was de aanzet tot dit succes. Na 3 jaar is dit project geheel zelfstandig operationeel geworden.

Het Sociaal Doelfonds Filippijnen, enkele jaren geleden gevormd in de geest van directe kleinschalige projecthulp, begint zich breder te ontwikkelen. De voortzetting hiervan zal vooral gericht zijn op hulp aan de kinderen van de armen in rurale gebieden, zoals in Palawan en Marinduque, dit in samenwerking met lokale partners.

Fiji
EU-Project Mensen met een Beperking en Het Mudcrab Project

Van oudsher is de Pacific een belangrijke projectregio voor de Emda Organisatie.

Regelmatig wordt vanuit dit gebied Emda om ondersteuning gevraagd.

Actueel lopen er twee projecten, beide in Fiji, die in een tussenfase zijn van projectplanning en beide nog aanvullende financiering nodig hebben.

Het ene project is de voortzetting van een regionaal project voor de verbetering van de levensomstandigheden van mensen met een beperking. De eerst fase is destijds gefinancierd door de EU, maar de vervolgfase heeft nog geen toezegging hiervan.

Emda is daarom dringend op zoek naar een mogelijke donor hiervoor.

Daarnaast is er een project voor de teelt van “Mudcrab:” Lokale initiatieven zijn reeds gestart, maar het project heeft dringend additionele financiering nodig. Naar een mogelijke commerciële partner wordt gezocht. Actuele resultaten zij veelbelovend en leveren reeds een bijdrage aan extra inkomsten voor de lokale bevolking in de dorpen aan de kust.

Kirgizstan
Project Red de Bijen en Catering door Vrouwen

Aanvankelijk leek in dit land, in samenwerking met ICCO en PUM, er een tweetal projecten goed van de grond te komen. Maar politieke onrust zorgde voor zorgde ervoor dat veel mensen, met name Russen het land verlieten.

Een bijenteeltproject om de kwaliteit van de honingproducten te verbeteren en bijensterfte tegen te gaan, terwijl er bij een cateringproject, gerund door een groepje vrouwen, dringend behoefte is aan beter equipement, afgestemd op de lokale productie.