Resultaten Projecten

Filippijnen

Disabled child PHHet gezamenlijke initiatief onder supervisie van de Stichting Emda resulteerde in de bouw van een prachtige werkplaats voor de productie van protheses voor met name kinderen met een beperking. In de laatste 2 jaar zijn hier reeds meer dan 200 kinderen geholpen. Het project is inmiddels afgerond, zelfstandig operationeel en een voorbeeld voor elders.

In 2012 en 2013 konden diverse initiatieven uitgevoerd worden met gedane donaties voor het sociaal doelfonds J. Derksen, hierbij werd o.a. steun verleend aan Foundation Walk and Work, aan studenten van het Mill Hill Seminary in Iloilo voor sociale activiteiten, via Mill Hill parochie in Turda voor lokale ondersteuning in de vissersdorpen, voor kinderen van de kansarme gezinnen in Turda, Iloilo en Marinduque. Ook werd speelgoed en knuffels aangeschaft voor verdeling aan de kinderen, al of niet met een beperking, en o.a. in de ziekenhuizen. Tenslotte is ook een bijdrage verstrekt na de Typhoon Haiyan voor voedsel om te verdelen in de Mill Hill parochie in Turda

Fiji

Het eerste EU-project voor mensen met een beperking kende als resultaat een beperktere omvang ten opzichte van de eerder gestelde doel, maar wel een uitstekende waardering. Vooral door logistieke aanloopproblemen (veel eilanden) moesten de kernwaarden bijgesteld worden. Om die redenen zou een vervolg hierop van grote waarde zijn.

Met betrokken partners wordt overleg gevoerd over de opzet van een vervolg traject en de financieringsmogelijkheden hiervan.

De eerste fase van het Mudcrab-Project is veel belovend en wij zijn naarstig op zoek naar een (Nederlandse) Marketing Partner en Investeerder uit de visserij sector.

Kirgizstan

Door de politieke situatie zijn beide projecten tijdelijk stil komen te liggen.

Wel is er een onderzoek gedaan naar verbetering van de bijenteelt en honing productie, terwijl een vrouwengroep een klein cateringbedrijf had opgezet. Inmiddels is bekend dat een  deel van deze vrouwen het land heeft verlaten. Met de potentiële donors zal nog nader worden overlegd of er een vervolgmissie komt om de huidige stand van zaken te onderzoeken. Daarbij zal dan ook worden gekeken hoe het bijenproject nieuw leven in te blazen.