Nederland

IMG_6062 De initiatieven van de Stichting Emda in Nederland bestaat vooral uit de begeleiding van andere NGOs voor het Particulier Initiatief (PI) en de verspreiding van haar kennis op het gebied van Ontwikkelingssamenwerking.

Daarnaast vormt fondsenwerving voor diverse projecten en noodhulp na rampen een ander wezenlijk onderdeel van de haar activiteiten in Nederland en de grensoverschrijdende regio.