Resultaten Projecten Nederland

Cordaid/Vastenaktie

Stichting Emda heeft 3 jaar lang met succes fondsenwerving campagnes gevoerd.

Allereerst tezamen met een groot aantal parochies in Oost Nederland, Cordaid Vastenaktie en Stichting Loop en Werk werd voor Foundation Walk and Work de bouw van een prachtig Prothese Center gerealiseerd in Iloilo, Filipijnen.

Met de ontvangen aanvullende bijdragen vanuit de private sector kon ook de inrichting en opstart worden gefinancierd. Dit project is inmiddels afgesloten.

Doelfondsen

School MD2De Stichting Emda heeft een viertal kleinschalige doelfondsen in beheer en bestemd voor de Filipijnen, waarvoor gerichte donaties altijd welkom zijn.
Deze doelfondsen zijn:

  1. Sociaal Fonds J. Derksen, (inmiddels gesloten).
  2. Micro Waterfonds Filipijnen
  3. Fonds Support Micro Finance
  4. NGO Fonds tegen Ziekte van Kahle (Bloedkanker)

De gever weet zo precies waar de donatie voor wordt gebruikt.

Meer informatie hierover is elders op de website gezet en kan via het contactformulier worden opgevraagd.

Oranje Fonds

Deelopbrengsten, o.a. uit de Oranjefonds collecte, zijn bekende bijdragen van het Oranje Fonds voor lokale initiatieven waar de Stichting Emda bij betrokken is.
De Provincie Overijssel heeft een financiƫle bijdrage aan de Stichting Emda gegeven om de organisatie operationeel te versterken.
Nieuwe (grensoverschrijdende) maatschappelijke initiatieven met lokale en regionale partners zijn in voorbereiding.