Fiscaal voordeel

De Stichting Emda is een goedgekeurde Algemeen Nut Beogende Instelling of ANBI.

Giften, donaties en legaten aan de Stichting Emda zijn aftrekbaar voor de belastingen volgens de ANBI-regeling.

Door uw giften, donaties en legaten op een juiste wijze te bestemmen aan de humanitaire hulp van Emda kunnen uw bijdragen worden ingezet zonder fiscale afdrachten voor u.

Speciale afspraken inzake de bestemming, via zgn. doelfondsen, zijn ten allen tijde mogelijk.

Meer informatie kunt u vinden op de site van de belastingdienst over ANBI.