Vrijwilligers

Vrijwilligers vormen de kern van de organisatie, zowel in Nederland als in de ontwikkelingslanden bij de projecten in het veld.

Velen zijn experts op hun terrein van de ontwikkelingssamenwerking.

Deze vrijwilligers worden door lokale partners gesteund, die ter plaatse werkzaam zijn en door de kleinschalige basis worden er concrete resultaten met de lokale bevolking geboekt.

Daarnaast richt de Stichting Emda zich op het ondersteunen van lokale vrijwilligers om daadwerkelijk in het werkgebied in het ontwikkelingsland aanwezig te zijn.

De aansturing hiervan gebeurt vanuit Luxemburg.

De laatste 3 jaren heeft met name inzet van vrijwilligers plaats gevonden in de Filipijnen, Vietnam, Kirgizstan, Fiji en in Europa.