Waterproject Marinduque

Sinds de laatste natuurrampen, die ook veel schade bracht in Marinduque, vormt de drinkwatervoorziening ter plaatse een groot probleem. Met regelmaat is er geen drinkwater beschikbaar in de dorpen rondom Boac en moeten de mensen midden in de nacht water opslaan voor gebruik daags.
Dit is een onhoudbare situatie vooral voor gezinnen met kinderen en voor de scholen in de omgeving.

Een pilot-project, dat als voorbeeld moet gaan dienen voor andere buitengebieden op het eiland, is in voorbereiding.

Binnenkort hoort u meer hierover op de site.

Vorig bericht:

Volgend bericht: