Wederopbouw Filippijnen

Met de afsluiting van het gehandicaptenproject in Iloilo is er ook een eind aan de campagne met Cordaid/Vastenaktie.

Stichting Emda is sinds de Typhoon Haiyan zoveel schade en slachtoffers bracht actief bezig met ondersteuning van de wederopbouw in rurale gebieden waar de grote organisaties nog geen hulp bieden.
Verschillende lokale vrijwilligers zijn actief om, samen met lokale partners, hulp te verlenen bij het herstel en wederopbouw.
Ook het verstrekken van financiële steun, dmv. Micro-kredieten, draagt bij om coöperaties en sarisari stores weer te kunnen laten draaien en de mensen weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Hiervoor zijn financiële bijdragen nodig en donaties hiervoor zijn van harte welkom.

Vorig bericht:

Volgend bericht: